Finanțarea asocierii în agricultură. Propunere pentru PNDR 2014-2020

Finanțarea asocierii în agricultură. Propunere pentru PNDR 2014-2020

facilitare si asistenta asociatii agricole PNDR 2014-2020

Policy Brief nr. 22, CRPE

Agricultura mică și mijlocie a României se poate dezvolta numai prin asociere pentru intrarea pe piață. Fermierii mici nu au în mod individual capacitatea să acceseze credite, să intre pe lanțul de desfacere și să negocieze convenabil. Există bani europeni pentru asociații, dar măsura de ajutor a fost gândită nerealist față de starea reală a agriculturii noastre. Ce merge în Olanda sau Ungaria nu funcționează neapărat în România.

În Vestul Europei, asociațiie agricole au tradiție, funcționează și facilitează intrarea pe piață. De aceea, măsurile europene de tip subvenție pe vânzare (statul completează suma de bani încasată de grupul de producători) au efectul scontat. În România însă, asociațiile agricole nu au atins maturitatea necesară ca să vândă – deci actuala schemă de ajutor (măsura 142 din actualul Program Național de Dezvoltare Rurală) nu funcționează.

CRPE propune schimbarea opticii: trebuie să investim mai întâi în organizarea și consolidarea asociațiilor agricole și apoi să le acordăm subvenția pe vânzare.

Pentru a crea asociații viabile într-un mediu rural cu capital social scăzut, în care economia neagră este înfloritoare, este nevoie în primul rând ca agricultorii cu potenţial, activi economic, să fie aduși la aceeaşi masă, să își dea seama că pe piață unirea face puterea, să discute idei de dezvoltare a unei afaceri în comun, și nu în ultimul rând să capete încredere unii în alții. Trebuie să le fie facilitat accesul la modele de succes, să fie învățați cum să-și organizeze activitatea – logistică, vânzări, contabilitate și cum funcționează o asociație/cooperativă agricolă modernă.

În raportul ”O măsură inovatoare pentru finanțarea asocierii în agricultură: facilitare și asistență individualizată”, CRPE propune design-ul unei viitoare măsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Aceasta ar cuprinde asistență individualizată în două etape:

a) o fază premergătoare etapei de funcţionare (de organizare a grupului de inițiativă, înfiinţare şi consolidare a cooperării), care va presupune activități de dezvoltare a capitalului social (facilitare comunitară) și pregătire (plan de afaceri / studiu de fezabilitate, înregistrare legală).

Această etapă ar dura între 6 și 12 luni, va avea un buget de aproximativ 40 000 – 50 000 euro, ar fi accesată fie de un parteneriat format dintr-un grup de inițiativă al fermierilor și o organizație – suport (ONG cu experiență de lucru în formare, dezvoltare comunitară, organizațională și de afaceri a unor forme asociative de fermieri / organizații reprezentative ale fermierilor), fie doar de o organizație – suport.

Cheltuielile eligibile în această etapă ar cuprinde activități de facilitare comunitară (întâlniri regulate între potențialii membri în care se agreează regulile de funcționare); elaborare modele de intervenţii în comunitate; furnizarea de expertiză / asistență individualizată pentru fiecare comunitate; elaborare planuri de afaceri; comunicații; echipamente de birou; schimburi de experiență; training; analize de laborator tehnico-chimice; cheltuieli cu înregistrarea noilor entităţi juridice.

Livrabilul evaluat la finalul acestei faze ar fi planul de afaceri/proiectul de aplicație la o măsură din PNDR, dezvoltat de către organizația – suport împreună cu entitatea nou formată.

b) O etapă de consolidare a funcționării noii forme asociative, pe o perioadă de până la 3 ani, căreia i-ar fi alocată o sumă de 50.ooo – 80.ooo euro / an + cheltuieli de investiții. Pentru această etapă ar fi eligibile entități asociative deja constituite, preferință acordată parteneriatelor cu organizații care au dezvoltat FAZA I.

Cheltuieli eligibile ar cuprinde investiții în active; consultanță pe promovare, desfacere; training; resurse umane (management, marketing-vânzări, cenzori/audit); funcționare birou; dezvoltarea unui plan de menținere, fidelizare a membrilor, dar și de atragere de noi membri.

Această propunere este ancorată în cadrul legislativ european, care permite statelor membre configurarea unor măsuri complexe, în funcție de situația și obiectivele particulare ale fiecărei țări.

Raportul CRPE este rezultatul experienței programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” finanțat de Romanian-American Foundation, care, împreună cu organizații cu expertiză în dezvoltare rurală – PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC si CEED, a dezvoltat proiecte-pilot de cooperative în zonele: Vidra-Ilfov, Apahida-Cluj, Prisăcani-Iași, Suhaia-Teleorman.

Estimările și propunerile vin ca urmare a experienței de lucru cu aceste cooperative.