Crearea și dezvoltarea cooperativelor agricole

Crearea și dezvoltarea cooperativelor agricole

Crearea și dezvoltarea cooperativelor agricole – Evaluarea modelului testat în programul “Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere“

CRPE Policy Memo nr. 74, Autori: Oana Ganea, Alexandra Toderiță, Expert QCA: Wolfgang Stuppert

Conform datelor culese de CRPE, în decembrie 2017 în România erau înființate 1083 de cooperative agricole, din care doar jumătate depuseseră bilanț cu un an în urmă. Din analizele noastre, în România sunt puține cooperative agricole sustenabile economic în comparație cu numărul lor „pe hârtie”. De cele mai multe ori, acestea întâmpină foarte multe greutăți încă de la înființare, iar dacă trec de această etapă, nu reușesc să devină relevante din punct de vedere economic.

De aceea, începând cu 2012, Romanian – American Foundation (RAF) a venit în sprijinul cooperativelor agricole punând efectiv umărul în constituirea a trei astfel de entități. Astfel, prin programul ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” s-a pilotat un model de sprijin individualizat („modelul RAF”) furnizat fermierilor pe durata a aproximativ trei ani de către organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală.

În această cercetare, am dorit să aflăm care din „ingredientele” modelului RAF de înființare de cooperative sunt cele mai importante și duc la dezvoltarea unei cooperative de succes, ce alte tipologii de cooperative se pot întâlni în afara acestui model și cum funcționează acestea, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre ceea ce ar trebui să fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.

Pentru aceasta am formulat o Teorie a Schimbării (ToC) care pleacă de la modelul de înființare și dezvoltare de coopera­tive agricole pilotat de către organizațiile din consorțiul RAF și de la explicitarea caracteristicilor care ar defini o coope­rativă de succes. Pe baza ToC am creat un ghid de interviu care a fost aplicat celor trei cooperative înființate prin programul pilot, pre­cum și altor șase cooperative agricole ”de control” – cooperative care, prin caracteristicile lor, pot fi comparate cu cele înființate prin programul RAF.

Astfel, ToC a fost testată empiric cu ajutorul analizei calitativ – comparative (QCA), care este o metodă teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezulta­telor unui set de input-uri.

Analiza QCA a generat trei căi care au dus la succesul unei cooperative:

1) Una a modelului RAF, care arată că o cooperativă ajunge la succes dacă în înființarea și dezvoltarea ei sunt incluse, în același timp, activități de creștere a coeziunii grupului, activități de marketing și contractarea unui manager de vânzări. Singura abordare posibilă în care toate aceste „ingrediente” se pot regăsi împreună este asistența individualizată pentru fiecare organizație în parte.

2) Alte două căi descriu alternativele pe care le-au găsit celelalte cooperative, care nu au trecut prin etapele mo­delului RAF de înființare, și care au fost nevoite sa recurgă la artificii pentru a ajunge la succes economic. Aceste cooperative au găsit soluții proprii pentru a compensa condițiile de mai sus, care țin de cele mai multe ori de prezența unui om-motor în organizație de care depinde totul. Considerăm că aceste căi nu pot fi replicate la nivel larg și nu pot fi integrate într-o politică publică, ci arată mai degrabă cât de greu este pentru o cooperativă agricolă să supraviețuiască fără un sprijin previzibil și constant de la formare la maturizare și sustenabilitate.

Astfel, analiza QCA a demonstrat că modelul RAF este unul care conduce la crearea unor cooperative de suc­ces, atunci când etapele lui importante sunt îndeplinite. De asemenea, ne-a arătat și cât de greu este pentru o coope­rativă agricolă din România să se înființeze, dezvolte și mai ales să ajungă la succes, dacă nu are niciun fel de consiliere sau ajutor din exterior.

Raportul integral, în limba română, poate fi consultat aici.